Základy stavba bude založena na železobetonové desce, vyztužena ocelovými kari-sítěmi. Podklad pod deskou bude tvořit štěrkové lože a vrstva pěnového skla. Svislé konstrukce zdivo obvodové z broušených keramických tvárnic tl. 240 mm vč. zateplení fasádním systémem EPS tl.min.220 mm vnitřní nosné zdivo z keramických tvárnic 240 mm dělící příčky v z keramických příčkovek tl.150 a 100 mm Vodorovné konstrukce stropní konstrukce nad 1.NP je navržena železobetonová nadokenní a naddveřní překlady v keramickém systému nebo betonové Schodiště železobetonové schodiště, nášlapy z keramické dlažby, nebo dřevěné Střešní konstrukce po obvodu vyzděná atika, konstrukci ploché střechy tvoří nosná konstrukce, která je opatřena tepelnou izolací EPS 20S + spádové klíny střecha je opatřena hydroizolací s kačírkem na přitížení Úpravy povrchů vnější fasáda, zateplovací systém tl. min. 220mm s tenkovrstvou probarvenou omítkou Nad linií upraveného terénu na výšku 300 mm provedena speciální voděodolná úprava soklu vnitřní omítka v 1.NP a v 2.NP na keramických stěnách navržena vápenocementová hladká štuková keramické obklady v koupelně do výšky zárubně cca 2,1 m, WC do výšky cca 2,1m, omítka pod obklady cementová Výplně otvorů okna a venkovní dveře jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem. vstupní dveře z ulice, balkónové dveře a dveře do zahrady budou plastové stejných tepelně – izolačních parametrů jako okna. Vstupní dveře budou mít bezpečnostní kování. dveře vnitřní, jednokřídlové, zárubně obložkové, povrchová úprava CPL (lamino) – hladké výlez na střechu po žebříku Podlahy jednolivé povrchy jsou voleny dle účelu využití. Do obytných prostor je navržena laminátová plovoucí podlaha a keramické dlažby. Do komunikačních prostor, hygienických zařízení je navržena keramická dlažba. V koupelnách a na WC bude použita hydrostěrka. Zámečnické a klempířské výrobky oplechování parapetů a atiky budou provedeny z poplastovaného plechu. Minimální přesah oplechování je 30 mm od fasády. Malby a nátěry- objekt bude vymalován akrylátovou malbou v pastelových odstínech. Nátěry truhlářských a zámečnických výrobků budou provedeny akrylátovými barvami. Barevné řešení fasáda: hladká omítka barevná, odstín vínový a šedý výplně otvorů: plastové obklad: kamenný nebo dřevěné palubky sokl: tmavé provedení Zpevněné plochy a terénní úpravy zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby do pískového lože podél objektu mimo zpevněných ploch bude proveden okapový chodník šířky 40 cm, popřípadě obsyp kačírkem Zařízení zdravotně technických instalací Kanalizace splašková- splašková kanalizace je napojena do veřejné splaškové kanalizace. Materiálem pro vnitřní kanalizaci splaškovou budou PVC trouby a tvarovky. Ze stejného materiálu budou veškeré připojovací svodné a stoupací potrubí. Zařizovací předměty budou ze současného výrobního programu Kanalizace dešťová- dešťové vody ze střechy a venkovních zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího objektu ( systém WAVIN ). Vsak bude umístěn před domem Zásobení vodou- materiálem pro rozvody studené a teplé vody bude plastové potrubí, které bude izolováno návlekovou izolací. Objekt bude připojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku Elektroinstalace skříň s elektroměrovým rozvaděčem a s přípojkovou skříní, z kterého bude objekt RD připojen kabelem (z přípojkové skříně, která bude obsahovat hl. jistič 3x25A a elektroměr) hromosvod Zásobování teplem k vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo vzduch- voda, systémem podlahového vytápění. V letních měsících bude umožněno objekt klimatizovat větrání nucené – rekuperací na přání bude možnost instalace krbu Standardní vybavení do obytných prostor je navržena laminátová plovoucí podlaha a keramické dlažby. Do komunikačních prostor, hygienických zařízení je navržena keramická dlažba a obklady. Sociální prostory budou obloženy do výšky 2100mm Vnitřní dveře vnitřní dveře jsou hladké, do obytných místností prosklené, do koupelen a WC plné. Dveře budou osazeny do obložkových zárubní. Jednostlivá křídla budou vybavena standardním kováním střední střídy. Kování dveří do koupelny budou taková, aby jej bylo možno otevřít také zvenčí Zařizovací předměty koupelna,WC koupelna,WC – obklady 25x36 cm dlažba 45x45 cm modul na zazdění GEBERIT, závěsný klozet CARINA+ ovládací tlačítko SIGMA umyvadlo CARINA 60 cm vana ocelová 170x70 cm automatická výpusť baterie vanová nástěnná včetně sprchy baterie umyvadlová stojánková+ kliklak otopné těleso bílé oblé 160x60 cm sprchový kout Elektro vypínače plastové, bílé - standard, jedno klapka, ve schodišťovém prostoru budou umístěny dva tzv. schodišťové vypínače zásuvky plastové, bílé zásuvka internet – obývací pokoj a pokoje, bílá zásuvka kabelové televize – obývací pokoj a pokoje, bílá svítidla – jen stropní vývody domovní zvonek Co není součástí standardu: dodávka kuchyňské linky a jejího zařízení dodávka spotřebičů kuchyňské linky zásuvky a vypínače v prostoru kuchyňské linky (budou jen zavíčkovány) obklad za kuchyňskou linkou dodávka garnyží a žaluzií svítidla bidet zřízení telefonní stanice a dodání telefonního přístroje zřízení signálu kabelové televize dodávka truhlářských výrobků (vestavěných skříní, polic, zrcadla apod.)

PM PROJEKT Invest spol. s r.o

Palackého nám. 17.

ROSICE 665 01

mobil: +420 606 918 773

email: info@pmprojekt.cz

@ 2015 PM projekt invest. Všechna práva vyhrazena

Kontakt